Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky

Kurzy můžete zapojit do svého projetu šablon. Zeptejte se nás jak. 

Připravíme kurz i pro vaše studenty a žáky.

Mediace ve školním prostředí:

Jednodenní vzdělávací program obdržel akreditaci DVPP pod č.j. MSMT- 687/2021-1-131.

V rámci tohoto kurzu se naučíte:

 • Budete znát pojem mediace, její specifika a rozdělení.

 • Rozlišit v rámci školní mediace různé způsoby použití mediace v závislosti na zapojených účastnících.

 • Identifikovat vhodné případy pro školní mediaci.

 • Ovládat základní mediační techniky.

 • Předávat získané poznatky o mediaci a nenásilné komunikaci svým žákům.

Kurz je určen pro:

 • Učitele základních a středních škol

 • Výchovné poradce

 • Speciální pedagogy

 • Sociální pedagogy

 • Školní psychology

 • Vedoucí pedagogické pracovníky

Maximální počet účastníků: 12

Kurz vedou:

 • Mgr. Jan Valoušek, pedagog, mediátor, právník
 • Mgr. Bc. Jana Havigerová, pedagožka, právnička, mediátorka
 • Bc. Lucie Škařupová, pedagožka, mediátorka, facilitátorka

Místo konání: Praha, nebo dle dohody, do odvolání též on-line

Termín konání: 12.9.2021, jiné termíny dle dohody

Plná cena kurzu je 2.400,- Kč, zvýhodněná 2.100,- Kč, tu můžete získat při rychlé reakci (do 31.7.).
Pokud doporučíte další dva účastníky, získáte pro sebe 50% slevu.

Napište nám, jaké téma vás zajímá, připravíme vám kurz na míru.