Společně bez konfliktu


Nabídka projektového dne na klíč

Projektový den: Společně bez konfliktů

V rámci aktivity žáci rozvíjejí kompetence spadající do témat: podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství.

Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Klademe důraz na:

 • aktivizační metody výuky;

 • zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

 • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;

 • na praktickou využitelnost poznatků a dovedností.

Výhoda a silné stránky:

Kurz je připraven ve spolupráci s odborníky, pedagogy, psychology, mediátory. Dle dosavadní zpětné vazby se jedná o kurz, který umožní žákům zapojit se do komunikace po dlouhodobém omezeném kontaktu s vrstevníky i pedagogy.

Tento projektový den je možné uplatnit v rámci šablon stávajících (Šablony III) i připravovaných (budou dle avíza vypsány v květnu 2022).

Vzdělávací cíl:

 • Žáci popíší svými slovy konflikt a jeho průběh.

 • Žáci se seznámí s možnostmi řešení konfliktů.

 • Žáci se seznámí s technikami aktivního naslouchání.

 • Žáci používají techniku "já výrok".

 • Žáci se upevní a procvičí dovednosti pro řešení konfliktů.

Konec stránky

Cílová skupina:

 • žáci 6. - 8. ročníků základní školy

 • žáci nižšího stupně víceletých gymnázií

Předpokládaný rozsah zapojení celkem 12 hodin, optimálně 3x á 4 hodiny. Podle možností a potřeb lze přizpůsobit.

 1. Setkání: workshop
  základy (konflikt a jeho průběh, způsoby řešení)
  právní prostředí (srovnání standardního a alternativního řešení konfliktů)
  techniky (aktivní naslouchání, já výrok)
  využití (nácvik, rolové scénky)
  principy mediace

 2. Setkání: workshop (po týdnu)
  praktické ukázky (rolové scénky, hry)
  nácvik (hry, nácvik komunikace)
  skupinová cvičení

 3. Setkání: workshop (folow up po cca 3 týdnech)
  zpětná vazba, zkušenosti s využíváním získaných technik
  prohloubení dovednosti,
  implementace ve škole

V rámci workshopů bude využita běžná prezentační technika a budou připraveny instruktážní plakáty a sady prezentačních materiálů.

Za každý 4 hodinový blok projektové výuky připravíme požadované dokumenty (příprava výuky, popis průběhu výuky a společná reflexe pedagoga a odborníka, zápis z projektového dne).

Program je připraven ve spolupráci se školami. V případě potřeby je možné jej modifikovat (zkrátit/prodloužit), aby naplnil očekávání školy.

Další možností je zapojení do výuky občanské výchovy, práva nebo základů společenských věd. 

Nabídka projektového dne na klíč pro 2 stupeň základních škol

V rámci aktivity žáci rozvíjejí kompetence spadající do témat: podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství.

Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Klademe důraz na:

 • aktivizační metody výuky;

 • zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;

 • rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;

 • na praktickou využitelnost poznatků a dovedností.

Výhody a silné stránky:

Kurz je připraven ve spolupráci s odborníky, pedagogy, psychology, mediátory. Dle dosavadní zpětné vazby se jedná o kurz, který umožní žákům zapojit se do komunikace po dlouhodobém omezeném kontaktu s vrstevníky i pedagogy.

Tento projektový den je možné uplatnit v rámci šablon stávajících (Šablony III) i připravovaných (budou dle avíza vypsány v květnu 2022).

Vzdělávací cíl:

 • Žáci popíší svými slovy konflikt a jeho průběh.

 • Žáci se seznámí s možnostmi řešení konfliktů.

 • Žáci se seznámí s technikami aktivního naslouchání.

 • Žáci používají techniku "já výrok".

 • Žáci se upevní a procvičí dovednosti pro řešení konfliktů.

Konec stránky

Cílová skupina:

 • žáci 6. - 8. ročníků základní školy

 • žáci nižšího stupně víceletých gymnázií

Předpokládaný rozsah zapojení celkem 12 hodin, optimálně 3x á 4 hodiny. Podle možností a potřeb lze přizpůsobit.

 • 1. Setkání: workshop
 • základy (konflikt a jeho průběh, způsoby řešení)

 • právní prostředí (srovnání standardního a alternativního řešení konfliktů)
 • techniky (aktivní naslouchání, já výrok)
 • využití (nácvik, rolové scénky)
 • principy mediace
 • 2. Setkání: workshop (po týdnu)
 • praktické ukázky (rolové scénky, hry)
 • nácvik (hry, nácvik komunikace)
 • skupinová cvičení
 • 3. Setkání: workshop (folow up po cca 3 týdnech)
 • zpětná vazba, zkušenosti s využíváním získaných technik
 • prohloubení dovednosti,
 • implementace ve škole

V rámci workshopů bude využita běžná prezentační technika a budou připraveny instruktážní plakáty a sady prezentačních materiálů.

Za každý 4 hodinový blok projektové výuky připravíme požadované dokumenty (příprava výuky, popis průběhu výuky a společná reflexe pedagoga a odborníka, zápis z projektového dne).

Program je připraven ve spolupráci se školami. V případě potřeby je možné jej modifikovat (zkrátit/prodloužit), aby naplnil očekávání školy.

Další možností je zapojení do výuky občanské výchovy, práva nebo základů společenských věd.