Rekvalifikační kurz

Třináctidenní akreditovaný rekvalifikační program, akreditace udělena pod č.j. MSMT-23082/2021-2.

Kurz můžete uhradit i prostřednictvím Úřadu práce, řekneme vám jak.


Program kurzu:

 • základy mediace
 • postavení mediátora v procesu mediace
 • základní i pokročilé mediační techniky
 • praktický nácvik jednání
 • praktická příprava na vyjednávání
 • praktická příprava na jednání
 • účast na mediačním jednání
 • příprava mediačních dokumentů
 • praxe v kanceláři mediátora

Kurz je určen pro:

 • zájemce a uchazeče o zaměstnání
 • příznivce mediace
 • personalisty
 • firemní právníky
 • statutární orgány

V čem jsme jedineční:

 • kurz v praktickým zaměřením, máme nejvyšší poměr praktických částí kurzu
 • kurz vedou lektoři s mediační a právní zkušeností
 • jsme tu s Vámi a pro Vás

Maximální počet účastníků je 12. Účastníci budou rozděleni do trojic (mediátor a dvě strany sporu) pro zajištění optimálního průběhu kurzu včetně jeho praktické části.

Kurz je možné uspořádat pro pracovníky jedné organizace, nebo jako otevřený kurz.

Cena kurzu je 35.900,- Kč za osobu, (V případě více účastníků, či zajištění vlastních prostor je možné poskytnout slevu).

Ke školení bude využívána běžná prezentační technika a budou připraveny instruktážní plakáty a sady prezentačních materiálů, které budou využity při kurzu a budou poskytnuty i účastníkům kurzů pro další použití.

V případě požadavku ze strany účastníků budou následně poskytovány supervize a konzultace telefonicky, on-line, nebo písemně.

Účastníkům bude na závěr kurzu vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz vedou:

Mgr. Jan Valoušek, zapsaný mediátor, právník, lektor

Mgr. Bc. Jana Havigerová, pedagožka, právnička, mediátorka

Dále jsme pro vás připravili akreditované kurzy pro sociální pracovníky jednodenní Využití jednoduchých mediačních technik při zvládání konfliktů v sociálních službách v rozsahu 8 hodin a dvoudenní Vybrané mediační techniky při zvládání konfliktů v sociálních službách v rozsahu 16 hodin.

Pro pedagogické pracovníky pak máme kurz Mediace ve školním prostředí, který je akreditován v délce 8 hodin jako kurz DVPP.

Všechny kurzy školíme prezenční i on-line formou.