Mediace pro rodiny v obtížných situacích

17.12.2020

Každé druhé manželství v současné době končí rozvodem. Nejčastěji jsou to manželství s nezletilými dětmi, o něž musí být zajištěna odpovídající péče. Nabízíme možnost, aby rodiče mohli otevřeně a kompetentně tuto situaci řešit a zvolili řešení, které co nejlépe odpovídá jim samotným a potřebám jejich dětí.

„Každý člověk si zaslouží, aby se s ním jednalo laskavě a s respektem."