Vzdělávací programy pro sociální pracovníky

Využití jednoduchých mediačních technik při zvládání konfliktů v sociálních službách:

Jednodenní vzdělávací program obdržel akreditaci pro vzdělávání sociálních pracovníků pod č.j. MPSV-2021/45502-224/1.

V rámci tohoto kurzu se naučíte a osvojíte si:

  • základy mediace pro využití v sociální práci,
  • postavením mediátora v procesu mediace s jednoduchými mediačními technikami

  • se zásadami mediace a postavením mediátora v návaznosti na sociální služby
  • možnosti řešení konfliktů v běžných každodenních situacích v sociálních službách a s jednoduchými využitelnými technikami (taktická empatie) 

  • doporučení pro určení vhodnosti mediace pro řešení situace konkrétního klienta

Kurz je určen pro:

  • Zaměstnance v sociálních službách

  • Sociální pracovníky

  • Pracovníky v sociálních službách

Maximální počet účastníků: 15

Kurz vedou:

  • Mgr. Jan Valoušek, pedagog, mediátor, právník
  • Mgr. Bc. Jana Havigerová, pedagožka, právnička, mediátorka

Místo konání: Praha, nebo dle dohody, do odvolání též on-line

Termín konání: 6.9.2021, jiné termíny dle dohody

Cena kurzu: základní cena za účastníka je 1.900,- Kč, V případě více účastníků, či zajištění vlastních prostor může být cena nižší

Napište nám, jaké téma vás zajímá, připravíme vám kurz na míru.