CO DĚLÁME

Naše hlavní aktivity
 

Mediace

Pro zájemce o mediaci zajistíme vhodného mediátora, aby zprostředkoval možnost dohody. Mediace je způsob mimosoudního řešení konfliktů. Účastní se jí strany, které za účasti mediátora hledají nejlepší možnosti pro řešení své situace. Výsledkem mediace pak je mediační dohoda, která může být předložena soudu ke schválení.

Vzdělávání

Vzděláváme v oblasti nenásilné komunikace, mediace a vyjednávání. Máme připravené a akreditované programy nebo vám je připravíme také na míru. Napište nám, abyste dostali přesně to, co potřebujete.

Informace pro veřejnost

Mluvíme o nenásilné komunikaci a o mediaci, Rozšiřujeme tyto myšlenky pro širokou veřejnost, abychom jako lidé k sobě i v této době byli laskavější a milejší.

Pro školy

Pro školy jsme připravili vzdělávací programy, pro pedagogy v rámci jejich povinného DVPP a pro děti, žáky a studenty zážitkové a intenzivní kurzy, v nichž se naučí lépe komunikovat, empaticky naslouchat a současně prosadit svůj názor.

A mimo to děláme spoustu dalšího, co je zrovna potřeba, přednášíme, konzultujeme, facilitujeme a navrhujeme řešení. Ozvěte se nám, co pro vás můžeme udělat.

3

KRAJE

Pracujeme v Jihomoravském kraji, Středočeském kraji a v Praze..

6

ZAPOJENÝCH OSPOD

Spolupracujeme s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Pomáháme rodinám v obtížných situacích nalézt řešení. 

9

ZAPOJENÝCH ŠKOL

Pracujeme se základními a středními školami. Děláme zážitkové kurzy pro žáky a studenty. A také vzděláváme pedagogy.

9

DOBROVOLNÍKŮ

Máme nadšené a zapálené podporovatele. Někteří se zapojili jako dobrovolníci, jiní podporují finančně