JAK POMÁHÁME

Aktuální projekty
 

Jako lidé chceme, abychom byli respektování, abychom dokázali prosadit své názory a potřeby. Někdy nám to jde lépe, někdy se to tolik nedaří. Poradíme a pomůžeme, abyste dosáhli svého a současně, aby druzí lidé měli vedle vás svobodu a volnost volby. Protože dobré a kvalitní vztahy musíte budovat, nemůžete si je vynutit.

Každé druhé manželství v současné době končí rozvodem. Nejčastěji jsou to manželství s nezletilými dětmi, o něž musí být zajištěna odpovídající péče. Nabízíme možnost, aby rodiče mohli otevřeně a kompetentně tuto situaci řešit a zvolili řešení, které co nejlépe odpovídá jim samotným a potřebám jejich dětí.A CO TEĎ?

Podpořte nás